Stokmarknes

TYPE Ferry Terminal
SIZE 250m2
LOCATION Stokmarknes, Norway
STATUS pre-tender
CLIENT Norsk Form, Hadsel Municipality and Hadsel Harbour Authority

CREDITS
TUPELO crew Christoffer Dyvik, Thor Arne Kleppan, Knut Hovland
STRUCTURAL CONSULTANT Kristoffer Apeland
ISPS er et forslag til utbedring av kaiområdet på Stokmarknes. Forlsaget er en videreutvikling av konkurranseforslaget Kanskje Kommer Kongen fra Landkjenneprosjektet.

I Stokmarknes omfatter konkurranseforslaget tre særegne interesseområder. Hurtigrutekaia ligger innenfor Havnevesenets område, og er underlagt ISPS-krav i forbindelse med internasjonale anløp av båter i utenriksfart. Dette gjelder blant annet anløp av fôr for fiskerioppdrettsnæringen. Det er også ønsket fra Havnevesenets side å begrense publikums tilgang til havneområdet. I Stokmarknes er dette kanskje ikke så kritisk som for eksempel i Rørvik. I Stokmarknes ligger hurtigrutekaia i utkanten av sentrum, og er forbeholdt hurtigrute og godsbåter. Hurtigbåt anløper Markedsbrygga ved torget.

Det er et ønske om å kanalisere passasjerers ferdsel gjennom godshåndteringsområdet på kaia. Dette kan ivaretas i form av en ”sluse” eller et terminalbygg. Bygget kanaliserer passasjerer gjennom kaiområdet, men tilbyr også fasiliteter for de reisende som toaletter og venterom. Bygget vil også inneholde sikkerhetsutstyr for skanning av bagasje og passasjerer når dette er påkrevet. Bygget er organisert i en indre og ytre sone; før og etter klarering/innsjekking.

Det er i tillegg plassert et skilt/venteskur ytterst på kaia som signaliserer ankomsten til stedet. Det er videre prosjektert slisser med belysning i dekket fra båten til ”slusa”/terminalbygget.

Det er uvisst hva som skjer med dekket rundt Finnmarken, da det er planer om et vernebygg rundt båten, (dette er det Hurtigrutemuseet som er ansvarlig for). Dekket rundt Finnmarken er derfor ikke videre prosjektert.

Kaipromenaden og tiltakene på og rundt torget var viktig i konkurranseforslaget for å bedre kontakten mellom by og kai. Dette er et kommunalt anliggende, men er fremdeles spesielt viktig for stedet.