Landkjenne

TYPE Urban study
LOCATION Rørvik, Stokmarknes, Skjervøy and Hammerfest, Norway
STATUS settled
CLIENT Norsk Form and the Municipalities of Rørvik, Stokmarknes, Skjervøy and Hammerfest

CREDITS
TUPELO crew Thor Arne Kleppan, Knut Hovland
Norsk Form Jon Låte, Petter Nordahl
Den overordnede strategi på den store skala kan defineres i tre hovedpunkter. Det første er ruta eller promenaden; denne defineres av de besøkendes eksisterende bevegelsesmønster, og en mulig redefinering av dette. Det andre er punktene eller objektene; steder av interesse for de besøkende. Det tredje er plassene eller dekkene; offentlige uterom av spesiell betydning.
Kontakt mellom havn og bysentrum / tettsted - Ruta er med på å etablere bevegelsesmønstre mellom kaia og sentrum. Langs denne ruta etableres attraksjoner i tillegg til de eksisterende. Ruta er et naturlig bevegelsesmønster for de besøkende fra hurtigruten, men samtidig ønskes lokal trafikk å forsterkes langs disse.
Identitet - Punktene er i stor grad stedsspesifikke, og er nært knyttet til stedets særegenhet og historie. Det ansees som viktig å forsterke og å fremvise den lokale identitet. Dette er viktig både for stedsutvikling, men også som et tilbud og en attraksjon for de besøkende.