Parkkvartalet

TYPE Housing, rehabilitation
SIZE 3850 m2
LOCATION  Inkognitogaten / Colbjørnsensgate , OSLO
STATUS Under construction
CLIENT Nordstrand boligspar / Otium

TUPELO crew 
Håkon Follesø, T A Kleppan, Torger Wndelbo, Knut Hovland
Prosjektet består av tre bygårder, Inkognitogaten 28 og 28b, samt Colbjørnsensgate 4. Bygårdene er alle oppført i årene 1879-1880 og er tegnet av arkitekt N.S.D. Eckhoff, i likhet med flere av de andre bygårdene i kvartalet. Bygårdene er alle fredet, som typiske og godt bevarte eksempler for den arkitektonisk gjennomarbeidede nyrenessansestil som preget Kristianias leiegårdsbebyggelse i siste halvpart av 1800-årene. Bygårdene hadde opprinnelig en stor leilighet i hver etasje. Senere har de blitt benyttet til bl.a. pensjonat og kontorvirksomhet. I de senere år har de stått tomme. Prosjektet innebærer en restaurering og rehabilitering av bygårdene, inkludert loftsutbygging. Ferdig renovert vil prosjektet ha totalt 26 leiligheter, fra 24m2 til 215m2.