Blueshus Notodden

TYPE Cultural centre
SIZE 56.000m2
LOCATION Notodden, Norway
STATUS Competition entry
CLIENT Notodden kommune

CREDITS
TUPELO crew Maren Spilling, Håkon Follesø, Thor Arne Kleppan, Knut Hovland
ACOUSTICS Norconsult AS Enno Swets
VENTILATION Norconsult AS
Niels Erik Ytterbø

Et nytt Bok og Blueshus på Notodden skal være en møteplass lokalt, og samtidig en attraksjon for tilreisende. Huset skal være et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt landemerke.

Ambisjonen er å skape et kompakt bygg, med nære forhold mellom funksjoner, korte avstander og direkte visuelle forbindelser. For at bygget skal lykkes i å være en lokal møteplass i det daglige, er kompakthet og flerbruk viktig. Bygget skal oppfattes som aktivt og befolket. Bok og Blueshuset må være intimt, men fleksibelt. Huset skal fungere like godt med få besøkende som under en festival når pågangen er stor.

Forhold til omgivelser
Den eksisterende dokken er et sterkt geometrisk og historisk element på tomten. Bygningsvolumet er plassert i forlengelsen av denne på eksisterende betongdekke, og benytter dette som fundament. Plasseringen gir et lineært rom foran bygget - gjennom foajé, resepsjon og blueskafe - videre defineres et uterom i forlengelsen av bygget som trapper seg ned til Heddalsvannet. Plasseringen definerer videre et uterom i tilknytnig til Storgateaksen. Resterende del av tomten mot øst frigis til annen bebyggelse.

Bygningsutforming
Bygningskroppen er formet som et kompakt volum på i underkant av 40mx40m i tre etasjer. Foaje og vertikalsirkulasjon er plassert sentralt i bygget med én inngang for alle byggets brukere og besøkende. Baren i blueskaféen er tosidig, og definerer blueskaféen på den ene siden med utsyn mot Heddalsvannet. På den andre siden henvender kaféen seg mot hovedtrappen og danner en kafé/bar for alle byggets brukere til enhver tid. Dette er husets uformelle og mer intime møteplass.

Den sentralt plasserte vertikale sirkulasjonen skaper gode forbindelser mellom byggets funksjoner og brukere. Bygget er formet med to hoveddeler, funksjonelt og akustisk: en åpen og utadvendt, og en lukket og innadvendt. Den lukkede, innadvendete delen, inneholder funksjoner med særskilte lydkrav som kino, auditorium, lydstudio, øverrom og kulturskole. Mens den mer utadvendete delen inneholder åpne publikumsfunsjoner som foaje, butikk, blueskafe, museum og bibliotek.

Foaje, butikk, bluescafé, kino og auditorium er plassert i første etasje i tilknytning til foajé. Museum, Juke Joint Studio, inngang til bibliotek og kontorer er plassert i andre etasje med kort, enkel og direkte adkomst fra foajé i etasjen under. Resterende areal av biblioteket samt kulturskole er plassert i tredje etasje. Bibliotekt er plassert mot nord-vest, og henvender seg tilbake mot storgata og byen. Foajé henvender seg mot Storgata og byen. Blueskaféen henvender seg mot sør og Heddalsvannet. Et stort åpningsfelt i fasaden skaper en god inne-ute forbindelse mellom blueskaféen og plassrommet mot vannet.

Innlast til bakscene områder skjer fra sør-øst, med egen bakscene inngang, innlast, person- og vareheis, samt interntrapp. Det er egen varelevering for kjøkken mellom kino og auditorium, og med egen ut-transport av avfall.

Bygget uttrykkes som et rent og enkelt volum. Dette både for å skape et gjenkjennelig og enkelt volum, men også for å skape en kompakt og energieffektiv bygningskropp med minimal overflate i forhold til volum. Et kompakt og enkelt volum gir også god økonomi. Åpninger er plassert som "kutt" i volumet. Disse skaper et rent men ekspressivt fasade-uttrykk. De store vindusflatene speiler byggets ulike funksjoner, og fremviser deres atmosfære i fasaden. Totalt sett er vindusareal relativt lite i forhold til til byggets totale areal.

Utomhus
En serie rom omkranser huset. Disse er forskjellige i karakter, og definerer områder for aktiviteter. Foran inngangen er det definert en forplass med hardt dekke og benker. En stor grønn gressbenk blir et landskapsmøbel i forlengelsen av denne.

Bokhagen er et kontemplativt uterom med direkte utgang fra foajé og kafé.

I forlengelsen av blueskaféen mot Heddlasvannet skapes en naturlig inne-ute situasjon som gir mulighet for utekonserter og andre arrangement i nær tilknytning til blueskaféen. I sommerhalvåret er dette også en naturlig forlengelse av kaféen med ute-servering.

Det er et potensiale til å forlenge Storgata i form av en brygge ut i Heddalsvannet. Mellom denne og Bok og Blushuset dannes et trekantformet plassrom. Dette rommet er egnet for større arrangement og konserter i forbindelse med Bluesfestivalen.